El dolor muscular i articular és un dels més freqüents entre la població adulta. Tot i que s’atribueix a causes múltiples (lesions, sobrecàrregues, mals hàbits, etc. ) en ocasions no són la raó primaria.

El dolor muscular (especialment a l´esquena) que pateix la gent des de ben jove, sense que hi hagi una causa directa que el provoqui, es sol atribuir a les males postures. Quan el dolor es dóna a partir dels 40 o 50 anys, s´atribueix a l´edat. Doncs haig de dir que aquests factors tenen la seva influència, però que mai en són la causa primària. Així, ens podem trobar per exemple amb persones que presenten una escoliosis (desviació de la columna vertebral), però que no presenten dolor o amb persones que tenen un grau avançat d´artrosi i que tampoc tenen dolor.

 

En medicina Oriental, es contemplen diferents possibilitats per aquest tipus de dolor. Per entendre-les, primer cal conèixer alguns conceptes d´aquesta medicina.

Totes les parts del cos estan recorregudes per una xarxa de canals per on circula el Qi (en aquest cas concret, Qi significa la força vital que mobilitza la sang, els líquids i promou el bon funcionament de tots els òrgans interns) i que connecta amb totes les cèl·lules del cos. La lliure circulació del Qi i de la sang per aquests canals ens assegura el bon funcionament del cos i ve regulada pel funcionament dels òrgans interns. Cada canal està sota el control d´un òrgan i a nivell muscular i té influència en tota la zona del seu recorregut. Per altra part, hem de tenir en compte que els òrgans, a més de realitzar totes les funcions fisiològiques tan ben conegudes per la medicina occidental, també tenen altres funcions com per exemple la gestió de les emocions, i de factors que influeixen en el funcionament del cos com el fred, la calor, la humitat, la sequedat i el vent.
Entès això, podem comprendre la raó per la qual es donen les males postures. Posaré un exemple pràctic: El ronyó, és l´òrgan que governa la zona lumbar, a nivell emocional gestiona la por i també gestiona el fred. La persona que té el Qi del ronyó debilitat, ja sigui per emoció o per herència, no tindrà suficient força a la zona lumbar i per tant li serà molt difícil estar asseguda amb la columna recta. Per més que ho intenti acabarà abandonant la postura, senzillament perquè li falta força per mantenir-la. Les conseqüències seran debilitat a la zona lumbar i a les cames, possible dolor lumbar després de fer un esforç muscular i sobrecàrrega a la part superior de l´esquena com a conseqüència de la mala postura. Si no es corregeix, amb els anys es pot complicar amb problemes de l´espatlla, colzes etc. En aquest cas, intentar solucionar-ho mantenint la columna dreta ja hem vist que no servirà, treballar hipopressius i reforçar la musculatura de la part baixa de l´esquena, sembla la solució, i de fet, ho pot ser si no fos perquè quan es dóna aquest problema, sol anar acompanyat de cansament, falta de voluntat per a fer les coses i, per tant, serà difícil que la persona es posi a fer exercici regularment. Si primer es reforça el Qi del ronyó amb tractament i ajustant la dieta, part del problema, ja quedarà resolt i llavors la persona disposarà de més energia per a mantenir el seu cos en forma i reforçar especialment aquesta zona.

Qualsevol dolor articular o muscular es pot tractar restablint la lliure circulació del Qi en el cos, sense haver de prendre fàrmacs.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *