Segons la filosofia de la medicina de constitucions no existeix una dieta sana per a tothom. Aliments considerats molt sans poden ser verí per a algunes persones i medicina per a d’altres.

Com s’han d’escollir els aliments?

Els aliments adequats per a cada persona depenen de la seva constitució.

Per determinar la constitució d’una persona es té en compte, entre d’altres aspectes, quin és el seu òrgan més desenvolupat i quin el més feble.  La bona harmonia entre aquests dos òrgans és el que determina el seu estat de salut. Si evitem els aliments que potencien la funció de l’òrgan més desenvolupat, i per contra,  potenciem el consum d’aliments que afavoreixen l’òrgan més feble, aconseguirem l’equilibri que aportarà salut.

Per determinar els aliments que compleixen una o altra funció  hem de saber que es classifiquen per:

  • La seva naturalesa: significa que, un cop digerits, deixen una determinada temperatura dins el cos, independentment de la temperatura en què s’hagin ingerit. Es classifica en freda, fresca, neutre, tèbia i calenta.
  • El seu tropisme: indica cap a quin dels deu òrgans principals del cos es dirigeix l’essència de l’aliment. L’essència d’un aliment es pot dirigir cap al ronyó, al pulmó, etc.

Així doncs, una persona que té el budell gruixut com a òrgan més desenvolupat del cos no hauria de menjar carn perquè la carn té tropisme cap al budell gruixut i, per tant, potenciaríem encara més la funció d’aquest òrgan, que ja és excessiva, provocant més desequilibri en la relació amb altres òrgans. En aquest cas  caldria afavorir el funcionament del fetge, que és l’òrgan més feble, potenciant el consum de verdura verda.

Si parlem d’una persona que té el ronyó com a òrgan més desenvolupat, haurà d’evitar els aliments de naturalesa fresca o freda, com per exemple la carn de porc o el peix blanc, i consumir aliments com la carn de pollastre i la patata, de naturalesa tèbia, per potenciar l’activitat de l’estómac i el pàncrees que seran els òrgans més febles.

És més important això, que tenir una alimentació ecològica?

Sens dubte. Consumir aliments frescos i sense productes químics és important pel bon funcionament del cos, però de res ens servirà consumir un enciam ecològic si aquest bloqueja el fetge per excés de funció.

Les substàncies químiques i els medicaments que puguem ingerir amb els aliments evidentment no seran favorables pel funcionament de l’organisme, però si el cos funciona correctament, tindrà més capacitat per eliminar-los.

I la dieta mediterrània, considerada una de les més saludables, com encaixa en això?

El principal èxit de la dieta mediterrània és consumir gran diversitat d’aliments en poques quantitats.  Justament, consumir en poques quantitats els aliments que no ens són adequats fa que no ens siguin tan perjudicials. Per altra banda, la dieta mediterrània potencia el consum d’aliments frescos i la reducció de grasses saturades, pilars bàsics de qualsevol dieta saludable.

No és massa complicat seguir aquest tipus d’alimentació?

El llistat d’aliments per a cada constitució diferencia els aliments en 5 categories: molt favorables, favorables, neutres, desfavorables i molt desfavorables. Si la persona no presenta un problema de salut important, la seva dieta serà majoritàriament d’aliments favorables i neutres, aproximadament en un 70%. Això serà suficient per mantenir un bon equilibri del cos i és una manera d’evitar les obsessions, que poden acabar essent més perjudicials que el mateix aliment. Si pel contrari, una persona té un problema de salut important, ha de seguir el màxim possible la dieta durant el període de  tractament per facilitar i accelerar la recuperació.

Com és d’important seguir l’alimentació de la nostra constitució?

Seguir l’alimentació adequada a la nostra constitució ens fa més joves. La regeneració de les nostres cèl·lules depèn de les substàncies nutritives que hi ha a la sang, i aquestes depenen dels aliments que ingerim. Per tant, podem dir que els aliments són el material de construcció del nostre cos. Si el material que li donem és adequat a la constitució, les noves cèl·lules tindran més energia i els òrgans del cos també aniran mantenint la seva fortalesa. Si pel contrari, el material de regeneració no és adequat, les noves cèl·lules seran més febles i s’accentuarà el procés d’envelliment.

Per a mantenir la salut no només és important el què mengem, sinó també la forma en què ho mengem. Clica aquí si vols saber més.