Carme Badosa Manopuntura Banyoles

L’acupuntura que permet tractar el teu problema de salut de forma ràpida,
sense riscos ni patir les temudes agulles.

El 1971, el Dr. You Tae Wood, metge Coreà, va adonar-se que al apretar-se un petit punt d’un dit amb la punta d’un bolígraf, li minvava el mal de cap. A partir d’aquí, va començar tot un procés de recerca en el que es va descobrir que, a la mà, s’hi troben 14 micro canals amb els corresponents punts d’acupuntura, de la mateixa manera que estan en la resta del cos.

Aquest descobriment permet realitzar els mateixos tractaments que faríem en el cos i aconseguir els mateixos beneficis, però utilitzant només les mans.

I a més:

  1. Les agulles que s´utilitzen són veritablement petites, de manera que fins i tot els que tenen aversió a les agulles s´hi atreveixen.
  2. No hi ha cap risc de punxar un òrgan vital, ni zones delicades, com ens trobem si ho féssim en la resta del cos. És molt més segura per a dones embarassades i nens.
  3. La resposta al tractament és molt ràpida perquè la mà té una gran quantitat de receptors del tacte en contacte directe amb el cervell.

Quan faig un tractament amb manopuntura, no només actuo provocant un estímul en els òrgans reflexos, sinó que com en acupuntura, actuo sobre un circuit energètic que té connexió amb tots els òrgans, i que arriba a totes les parts del cos. Això em permet donar ordres més concretes i precises al cos, de manera que puc arribar molt més a fons en l’origen de la malaltia.

Amb la manopuntura puc tractar un gran ventall de disfuncions del cos, siguin físiques o emocionals, agudes o cròniques. És a dir, tant es pot tractar un refredat com un dolor reumàtic, una tendinitis o una depressió. El més important és realitzar un bon diagnòstic per tractar la causa i saber veure en la persona quin és l’estat del seu Qi vital per fer front al problema.

Carme Badosa Manopuntura Banyoles

Altres teràpies