Carme Badosa moxibustió Banyoles

La tècnica que sana equilibrant la circulació energètico-sanguínea

mitjançant l’aplicació de calor

La moxibustió és, junt amb l’acupuntura i els remeis medicinals, una de les tres principals tècniques de la medicina oriental. S’utilitza en molts casos combinada amb l’acupuntura perquè ambdues tècniques no només són complementàries i compatibles, sinó que poden potenciar el seu efecte sanador.

Carme Badosa Moxibustió Banyoles
Carme Badosa moxibustió Banyoles

Entre les seves principals funcions podem destacar que:

  • Activa tot l’organisme: el calor que genera incideix sobre el sistema nerviós i sobre el sistema hormonal
  • Activa les defenses: gràcies a la seva influència en la circulació de la sang
  • Combat el cansament: perquè redueix la fatiga muscular
  • Té un efecte important en l’eliminació del dolor: tant en dolors generalitzats com locals
  • És molt efectiva en el tractament de les hernies discals.

Es basa en la teoria de canals, segons la qual el cos funciona com un sistema de xarxes on flueix la sang i l’energia intercomunicant cada part del cos, a la vegada que les zones interiors amb les exteriors. Factors, tan externs (com el fred o la calor) com emocionals, poden fer que les energies es desequilibrin i es creïn excessos o carències en determinats punts o zones. Aquest desajust és el que es considera l’origen de nombroses malalties o dolències.

És un mètode que s’utilitza per a prevenir i tractar malalties a través de l’aplicació de calor en determinades parts del cos, especialment en els punts d’acupuntura, però també s’aplica en àrees més extenses.

La calor s’aplica mitjançant el que anomenen moxa, aquesta pot presentar diverses formes, però totes estan fetes d’Artemisa. Les fulles d’aquesta planta s’assequen durant un llarg i acurat període i després es molen, obtenint la pols de moxa. Aquesta pols es pot enrotllar en paper d’arròs donant-li forma de pur i es pot utilitzar amb un aplicador o bé directament.

Altres teràpies